Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 DE VERSBOUWTHEORIEËN IN NEDERLAND.

gemaakt kan worden, maar die voor de regelmatigheid van het schema van geen belang is; men kan en zal evengoed ook andere kleine afwijkingen toelaten. De eerste helft opent met een soortgelijke duool en heeft bovendien tusschen de lettergrepen -spel weer eenzelfde grensverschuiving, die ditmaal echter van verderstrekkend gevolg is, daar zij twee der $ ondermaten overbrugt; dat is dus wat men in de muziek syncope noemt.

Ook dit is slechts een afwijking ter wille van de voordracht. Om het woordje weer niet al te belangrijk te doen voorkomen, wordt het door de vorige lettergreep een weinig opgeschoven; ook dit tast het schema niet aan. Door de keuze der 12/8 d. i. 4 x f maat houdt Roorda zich als regel aan een verschil in werkelijken duur tusschen de beklemde en onbeklemde lettergrepen (b.v. zonder afwijking in wiens gedoemde trouwe) waardoor het schema, dat aan zijn notatie ten grondslag ligt, overeenkomt met hetgeen boven (blz. 50, 123) voor den Heinsiaanschen alexandrijn gegeven werd.

'sLands treurspel weer ver-

Sluiten