Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222

NEDERLANDSCH VERSRYTHME.

geschaad, doordat er eens een rust op het sterke maatdeel zou vallen.

Zoo wordt ook het gehjkbhjvend rythrnisch schema duidehjk in de bekende korte verzen 251 vlgg.

Natuurlijk kunnen binnen de grenzen der isometrie, ook enkele bijzonderheden anders worden voorgedragen; b.v. de laatste twee verzen kunnen zonder opmaat luiden:

Ik zou aan de eerste leeswijze de voorkeur geven, de voorlezer is hier echter vrij. Een opmerking nog over de tot twee maten uitgebreide slepende rijmen (papen, -trapen, -reide, -heide). Van klemtoon

Sluiten