Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOEPASSING EN BESLUIT.

229

zich die typen spoedig eigen en hoort dan onmiddellijk het gebrek of het te veel van een lettergreep. De opvatting in sluit echter verreweg de meeste mogelijkheden in en zal bij een opeenvolging van vele zestallen bijna steeds als de norm gevoeld worden.

Komt naast het zestal een viertal, zooals in de vers communs (onze „vijfvoetige iamben"), dan is de 4- maat vrijwel alleen mo-

Zoo vertoont de alexandrijn-helft hetzelfde type als de verzen: Het water was veel te diep; Ben ick van duytschen bloet; Wat doe je in mijn hof.

Als vervolgens alle tegenaccenten vermeden worden en geregeld om-en-om een klemtoon valt, kan men zonder bezwaar in het midden van elke maat nog een streepje plaatsen, waardoor het geheel een reeks -§- maten wordt. Ieder tweetal J | J komt dan overeen met een iambischen voet. Wil men nu ook werkehjk volgens klassicistisch ideaal het verschil in lengte doen hooren, dan maakt

een -f- maat:

Sluiten