Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KONING, MINISTER EN LANDVOOGD

22/272

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSGELEERDHEID AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS Dr. C. SNOUCK HURGRONJE, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOOR DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID TE VERDEDIGEN OP DONDERDAG 29 JUNI 1922, TE DRIE UUR,

door

VICTOR DITRICH KRONE,

geboren te batavia.

drukkerij en uitgeverij „patria" amersfoort.

Sluiten