Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

een allesomvattende plicht tot gehoorzamen aan 's Konmes bevelen oplegt in dien zin, dat die bevelen tegen

de wet kunnen indruischen zonder dat de gouverneur i zich mag verzetten, dan kan deze veronderstelling tot eigenaardige consequenties leiden; dan zal hij, aan een met de wet striidie koninklijk bevel uitvoering gevende,

/ r 1 ~U „ „ „n,n-rlan nn ornnd van letter C \

strarrecnueiijK. vciruiguooi v» ..... ^v.^ Q-

artikel 22 «)•

Voor Nederlandsch-Indië dient men, gelijk gezegd, de Koninkhjke bevelen te halen uit de artikelen 20, 44 eiv 63. Artikel 20, dat den gouverneur-generaal regeling opdraagt „met inachtneming van de bepalingen van dit reglement en van 's Kóniugs bevelen", kwam reeds als overeenkomstig artikel voor in de reglementen van 1818 en 1827 (artikel 15), van 1830 (artikel 11), van 1836 (artikel 16), waarin ook reeds Koninkhjke bevelen genoemd werden. Slechts in het door commissarisgeneraal Van den Bosch in 1828 2) gearresteerd reglement voor de West komt een overeenkomstig artikel3) voor, terwijl het daarop volgend reglement van 1832 4) weer ontbreekt, wel een bewijs, dat men hier door het steeds gehuldigd Koninklijk recht van placet geen behoefte aan een dergehjke bepaling voelde. Evenzoo

«) Luidende: wanneer hij beschikkingen neemt, of bevelen geeft, of bestaande beschikkingen of bevelen handhaaft, waardoor de bepalingen dezer wet of andere in de kolonie geldende wettelijke regelingen worden geschonden.

*) Gouvernementsblad 1828, no. 3.

>) Artikel 35.

4) Gouvernementsblad 1832, no. 13.

Sluiten