Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

volgende artikelen van de geheime instructie in den loop der jaren openbaar gemaakt, of bekend geworden: Artikel x'): De landvoogd houdt zijn ge-

(uit 1855?) woon verblijf te Buitenzorg en

mag tot de verplaatsing van den bestuurszetel ingeval van oorlog met een buitenlandschen of binnenlandschen vijand niet dan in uiterste noodzakelijkheid en in overeenstemming met den Raad van Indië, na ingewonnen adviezen van de bevelhebbers der land- en zeemacht overgaan. Artikel y *): Alle onderwerpen, welke bij

(uit 1855?) het regeeringsreglement de wet¬

gever niet zichzelf of den landvoogd heeft voorbehouden, zal de Kroon zelf regelen. Artikel 43): De landvoogd is verplicht elk

(uit 1869) ministerieel bevel te beschouwen

als uitgegaan te zijn van de Kroon.

Artikel 504): Onder het recht van gratie,

(uit 1855) bij artikel 52 van het reglement

') De verdediging van Nederlandsch-Indië tegen een buitenlandschen vijand, Indische Gids 1899, blz. 1074.

J) Mr. C. C. van Helsdingen, Koning en Landvoogd, Koloniale Studiën, 1919, blz. 497.

s) Mr. C. E. van Kesteren, De tegenwoordige verhouding tusschen Gouverneur-Generaal en Opperbestuur, Indische Gids 1879, blz. 67.

4) Bijblad op het Staatsblad van Nederl.-Indië, no. 2775.

Sluiten