Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

op het beleid der regeering van Nederlandsch-Indië, den gouverneur-generaal toegekend, is niet begrepen dat van rehabilitatie of herstel der krachtens rechterlijk vonnis verloren rechten.

Artikel 59, hd 2'): Onder den naam van heeren(uit 1855) diensten zullen ge ene gedwon¬

gen leveringen worden begrepen.

Artikel 69, hd 1 2): De gouverneur-generaal geeft (uit 1855) aan de ambtenaren, geplaatst

aan het hoofd der gewestelijke besturen, de noodige voorschriften ten aanzien van de verkiezing en het ontslag van de hoofden en bestuurders der inlandsche gemeenten, voor zoover eenige bemoeiing daarmede hun is toegelaten.

Artikel 69, lid23): De gouverneur-generaal zorgt, (uit 1871) dat de bevoegdheid der amb¬

tenaren met het hoogste gewestelijk gezag bekleed, tot het bestraffen der dessa-hoofden onder

') Bijblad enz. no. 1.

2) Koloniaal verslag 1877, bijlage N blz. 11. Eindrésumé van het onderzoek naar de rechten van den inlander op den grond, III, bijlagen, blz. 201.

s) Koloniaal verslag 1877, bijlage N, blz. 17. Eindrésumé III, bijlagen, blz. 217.

Sluiten