Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

regelingen worden geschonden. Eenige voorbeelden uit de practijk, in welke gevallen de landvoogden ' m. i. hadden moeten weigeren de bevelen na te komen.

Artikel 36 van het Nederlandsch-Indisch regeeringsreglement schrijft voor, dat de vice-president van den Raad van Nederlandsch-Indië steeds ter hoofdplaats aanwezig moet blijven en niet met zendingen in Nederlandsch-Indië belast mag worden. In 1873 draagt minister Fransen van de Putte aan gouverneurgeneraal Loudon op, den Vice-president Nieuwenhuyzen naar Atjeh te zenden, wat ook gebeurt, terwijl in 1858 gouverneur-generaal Pahud door minister Rochussen juist gekapitteld was, omdat hij den vicepresident De Perrez als regeeringscommissaris naar Boni had gezonden.')

De regeering van Venezuela eischt in 1868 van Nederland, dat zij eenige leiders der liberale partij, op Curacao vertoevend, die naar zij zeide tegen haar aan het conspireeren waren, uit te zetten. Niettegenstaande het feit, dat artikel 6 regeeringsreglement van Curacao bepaalt dat de toelating en uitzetting van personen bij koloniale verordening geregeld zal worden en inderdaad geregeld was, 2) welker artikel 10 inhield dat „vreemdelingen, wier verblijf hier voor de publieke orde of rust gevaarlijk kan worden geacht" konden worden uitgezet, interpreteerde men in den Haag de Curacaosche verordening aldus, als zou het woord „hier" op een voorafgaand verblijf

') De Rochemont, Loudon en Atsjin, 1875 blz. 63 noot. Kol oniaal verslag 1859, blz. 2.

2) Verordening van 1866, Publicatieblad no. 17.

Sluiten