Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

naar een ingekomen verzoekschrift eveneens om ontheffing van de belasting van een bankinstelling. De quaestie wordt heftig besproken in de zitting van den Kolonialen Raad op 16 Maart 1921, ') in welke vergadering de Raad een motie aanneemt, waarin hij zijn verontwaardiging lucht met de woorden: „dat, waar de verordening de organen aanwijst door welke de aanslagen worden opgelegd en daarover in hoogste instantie wordt beslist, inmenging van Bestuur of Regeering niet geoorloofd is."

') Zittingjaar 1920-1921, Notulen no. 17.

4

Sluiten