Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

Het hangt geheel van den minister af, of hij het besluit voor kennisgeving aan de Staten-Generaal wil voorleggen, dan wel de handeling van den landvoogd bijvallen en verdedigen; komt in het laatste geval een ongunstig votum, dan zal hij mee de gevolgen daarvan moeten dragen; heeft daarentegen de gouverneur-generaal geheel zelfstandig gehandeld, dan belet niets den minister den Staten-Generaal slechts zakelijk de noodige inlichtingen en gegevens te verschaffen, het is de landvoogd die uitsluitend den feitelijken toestand beoordeeld heeft, een beslissing genomen en daarvoor de moreele verantwoordelijkheid draagt.

Leerzaam voor onze quaestie is alsmede de houding, door minister Mackay in 1890 aangenomen tegenover een met artikel 36 regeeringsreglement strijdig geachte uitzending van het hd in den Raad van Indië Groeneveldt buiten Indië, door den landvoogd Pijnacker Hordijk'). De minister dekte den landvoogd en moest dit wel doen, daar de Kroon vooraf daartoe machtiging had verleend2).

') Zie Margadant I, blz. 233. 2) Koloniaal verslag 1890, blz. 1.

Sluiten