Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

E. Blz.

Elout, mr. C. T. 71,72,75,77

Exorbitante rechten (de politieke verantwoordelijkheid van den landvoogd i. v. m. de uitoefening der —) . . . . . 67-68

F*.

Falck, mr. A. R. . . 70, 71

Fock, mr. D 5

Fransen van de Putte, I. D. 16, 32, 41, 62, 63, 84, 90, 91, 95, 97, 99

c.

Godefroi, mr. M. H. . . 8 Goltstein, mr. W. baron van

31, 32, 64 Grashuis, mr. G. J. (De

Regeeringsreglementen v.

Nederl.-Indië, 1893). . 37

Greup, mr. J. (De toepasselijkheid van de Grondwet op de Nederlandsche Koloniën onderzocht, 1906) 18

H.

Heemskerk, mr. J. (De Praktijk onzer Grondwet, 1881) 6

Helsdingen.jjnr. C. C. van (Koning en Gouverneur-

Blz.

Generaal, Koloniale Studiën 1919, 3e jaargang)

8, 13, 42

Houten, mr. S. van . 61 I.

Idenburg, A. W. F. . . 87 •J.

Jonge, jhr. mr. B. C. de

87, 88, 89, 94

Jongmans, mr. P. H. C. (De exorbitante rechten van den gouverneur-generaal in de praktijk, 1921) 29, 67

K.

Kappeyne van de Coppello, mr. J. . 14, 31, 32, 33, 53

Kemp, P. H. van der (Bijdragen enz. Java s landelijk stelsel. Billiton-opstellen. Bijdrage tot de geschiedenis der Regeeringsreglementen van Nederlandsch-Indië) 66, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 94

Kesteren, mr. C. E. van (De tegenwoordige verhouding tusschen Gouverneur-Generaal en Op-

Sluiten