Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I.

Naar Romeinsch recht leverde een geldieening, gesloten in strijd met het senatusconsultum Macedonianum, wel een natuurlijke verbintenis op, maar deze kon niet in aanmerking komen voor compensatie.

II.

De meening van Knapp, dat de geldswaarde op het staatsgezag berust, is met de feiten in strijd.

III.

Bij het droit de suite van artikel 1186 vlg. B. W. geldt ook artikel 637.

IV.

Door het uitoefenen van het reclamerecht gaat de koopovereenkomst te niet.

V.

De clausule in een polis-op-naam: „of hem, die het anders geheel of ten deele zoude mogen aangaan, vriend of vijand," maakt èn de toonder-polis en artikel 263 Kh. overbodig.

VI.

Het arrest van den Hoogen Raad van 30 Mei 1917, waarbij uitgemaakt werd, dat het wegnemen van aan een ander toebehoorende stukken om daarvan een photographische opname te maken of wel ze te kopieëren en de stukken daarna weer terug te brengen, geen diefstal oplevert, is onjuist te achten.

Sluiten