Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

gingen de dienaars der communistische gerechtigheid op het lichaam der slachtoffers staan; vouwbeenen en linialen werden hun in de keel gedrukt. Het einde was gewoonlijk de dood. Het was dezen individuen om niets anders te doen, dan hun wreede instincten bot te vieren. Of er een bekentenis werd afgedwongen of niet, het eindigde daarmede, dat het lijk den volgenden nacht in de Donau werd geworpen.

Nauw verwant zijn insania moralis eenerzijds, en paranoia en hysterie anderzijds; zoo veelvuldig men karakters aantreft, die als overgang tusschen deze typen beschouwd moeten worden, zoo zelden, misschien haast nooit, ziet men een overgang van de insania moralis tot psychasthenie en tot de manisch depressieve psychose. Een typisch paranoide natuur was de Joodsche advocaat Dr. J. Laszló, de rechter der communistische rechtbank, die tegelijkertijd de straf (steeds doodstraf) eischte en meteen het vonnis uitsprak. De overige leden der rechtbank waren twee soldaten der roode armee, die louter voor decoratie dienden. Het aantal slachtoffers, dat Laszló ter dood liet brengen, is niet bekend. Eigenaardig is, dat deze man van zeer arme afkomst was, in zijn jeugd armoede gekend had, en nooit er in geslaagd was, fatsoenlijk zijn brood te verdienen. Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een soortgelijk complex als bij Szamuelly.

Sandor Katona is het type van den paranoiden mensch. Hij was portier in het huis, waar twee staatssecretarissen woonden, Hollan geheeten. Een dezer functionarissen had in vroeger jaren op een verzoekschrift van Katona afwijzend beschikt. Sindsdien haatte hij dit tweetal; meermalen uitte hij zich, dat deze mannen opzettelijk trachtten zijn leven te vernietigen. Kort na het uitbreken der dictatuur beschuldigde hij de Hollans van het beleggen van contra-revolutionaire bijeenkomsten en het bezitten van wapens. De beide Hollans werden in den nacht van hun bed gelicht; op een vrachtauto bracht men hen weg. Midden op de Kettingbrug sleepte men hen van de auto af, stelde hen met den rug tegen de leuning en schoot ze dood. Aan de pijlers van de brug was de volgende dagen het bloedig spoor der omlaag gegooide lijken nog te zien.

Een geheel andere groep onder de terroristen vormen de imbecillen, of liever de debielen. József Schönfeld (Afb. V), een 19-jarige terrorist, vertoont duidelijk een imbecillen habitus. Hij is microcephaal, de schedel is asymmetrisch; de linkerhelft is veel kleiner dan de rechterhelft. Het voorhoofd is laag en wijkend; zijn verstandelijke ontwikkeling was gering. Tot de-

Sluiten