Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

4.

Het werkje bepaalt zich uiteraard zoo goed als geheel tot de werkzaamheden in de Tweede Kamer, daar hiervoor de verkiezingen plaats hebben. Doorgaans is toch de houding der soc. dem. leden van de Eerste Kamer in overeenstemming met die der Tweede.

Overigens bedenke men, dat dit boekje een strijdschrift is, waarin wordt aangegeven den strijd van de 22 soc, dem. kamerleden en waarin de gebeurtenissen worden bezien vanuit sociaaldemokratisch gezichtspunt; al is getracht, waar zulks niet van zelf sprak en duidelijk genoeg bleek uit de stemmingen, de motieven voor de houding der tegenstanders, zij het beknopt, weer te geven.

Op volledigheid kan ook dit werkje natuurlijk niet bogen. Het terrein is zóó omvangrijk, dat dit niet te bereiken valt. De omvang is toch al grooter geworden, dan aanvankelijk het plan was. Van de Vragen en Antwoorden in het Aanghangsel kan dan ook slechts zelden notitie worden genomen. Wat in het laatst der parlementaire periode is behandeld, is zoo eenigszins mogelijk nog in het laatste gedeelte van het boekje opgenomen. De beginletters van de hoofdstukjes moesten in zulk een geval anders zijn dan die, waarin soortgelijke zaken in het eerste gedeelte behandeld waren; de alfabetische klapper helpt den lezer over dit evenement gemakkelijk heen.

DE SCHRIJVER.

Sluiten