Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

PERSONEELE BELASTING

per. Helsdingen, v. Zadelhoff. Tegen de k-érkelijken op mr. Swane na en de sociaal-demokraten v. d. Tempel, de Jonge, J. en K. ter Laan, Groeneweg en Albarda.

Een amendement op art. 11 van dezelfde groep, om voor logementen, koffiehuizen en restaurants gelijkelijk reduktie te verschaffen als voor winkels, werd 19 Juni verworpen met 31 tegen 28 stemmen, rechts tegen links, waarbij echter onder de voorstemmers was de r.-k. heer v. Vuuren (bl. 2688).

Van een amendement-J. ter Laan om voor meubilair van de inboedels beneden ƒ200 niet en voor die van een hoogere waarde dan ƒ 5000 met ƒ 2.50 te belasten van elke ƒ 100 waarde, in plaats van met ƒ 1.50, werd het eerste deel overatnomen. Het tweede deel werd verworpen met 31 tegen 28 stemmen, waarbij de meeste kerkelijken met de liberale 28 stemmen, waarbij de meeste kerkelijken met de liberale heeren Dresselhuys en Visser v. IJzendoorn tegenstemden en waarbij voorstemden de sociaaldemokraten, de vrijz.-demokraten, de Groot, Abr. Staalman en Fock, benevens de katholiek Kuiper, de christ.-hist. Bakker en Weitkamp (bladz. 2690).

Een sociaaldem. amendement op art. 23 om de belasting voor de dienstboden progressief te maken van ƒ7.50 voor één tot ƒ5000 voor iedere bode boven de tien, werd verdedigd om op deze wijze geld voor de schatkist te halen en de overtollige verkwisting door het houden van een groot aantal dienstboden te treffen. Minister de Vries vond niet goed, dat op deze wijze het houden van een groot aantal dienstboden onmogelijk gemaakt werd. Dat behoorde niet tot ,,de taak der Overheid". Het amendement werd verworpen met 42 tegen 17 stemmen; alleen de sociaal-demokraten en kommunisten vóór (bid. 2693 Hand.)

Een sociaaldem. amendement om de belasting voor het houden van een partikulieren jager van ƒ 18 tot ƒ 100 te verhoogen, werd 19 Juni 1919 aangenomen met 33 tegen 21 stemmen. Tegen nog de katholieken v. Wijnbergen, Deckers, Loeff, Nolens, Wintermans, Kooien, de Monté ver Loren, Reijmer en Swane; voorts alle anti-revolutionairen die aanwezig waren en de christelijk-historischen Bakker, mr, de Geer en Weitkamp. Van links alles vóór, met eenige katholieken (bladz. 2694).

Een sociaaldem. amendement om ook voor de schippers van pleziervaartuigen de aanslag van ƒ 18 op ƒ 100 te brengen, werd 20 Juni aangenomen met 35 tegen 29 stemmen. Tegen stemden de kerkelijken Lohman, Loeff, Deckers, van Veen, de Monté ver Loren, van Vuuren, Bakker, Bongaerts, Swane, Rutgers, de Geer, Duymaer van Twist, Reijmer, Weitkamp, v. dtTVoort v. Zijp, v. Wijnbergen, Heemskerk, Beumer, Snoeck Henkemans en Kooien en voorts alle tegenwoordige v r ij h e idsbonders. Vóór stemden de sociaal-demokraten, de vrijz.-demokraten, de kommunisten, de kerkelijken: Kuiper, A. P. Staalman, Poels, Bomans, Bulten, Henri Hermans, Win-

Sluiten