Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143

HET VERHAAL VAN DEN KANARIEVOGEL

bannen. Het hoofdbestuur werd gemachtigd om maatregelen te treffen voor de reorganisatie der oude vakcentrale. Zoo zien wij ook hier het kommunisme overal teruggeslagen. Alleen te Semarang, waar Semaoen en Bergsma het probeeren op de been te houden, vindt het nog steunpunten".

De christ-kommunisten. — Ofschoon als christen-socialist'* in de Kamer gekozen, is ds. J. W. Kruyt sedert geruimen tijd geheel met de C. P. vereenigd en doet alsof er geen christensocialisten ooit hebben bestaan. 1907 werd de „Bond van christen-socialisten", o.a. met Kruyt, mevr. Koomans-Timmer en B. de Ligt als stichters, opgermht; maar een paar jaren geleden kwam er natuurlijk scheuring, de zaak ging failliet en Duys vroeg dadelijk er na Kruyt in de Kamer, of deze bij het aktief of bij het passief behoorde! De bond had tot beginsel, dat hij „de gemeenschap (was) van hen, die van zins en willens te leven uit het beginsel der eeuwige goddelijke liefde, gelijk d» ten volle in Jezus Christus openbaar is", enz. Niettemin heeft Kruyt alle wandaden van de bolsjewisten tegenover hun medemenschen, zoowel sociaal-demokraten als bourgeois, steeds verdedigd en ging hij door dik en dun met Wijnkoop c.s. Waaraan de heer Kruyt zijn „eeuwige goddelijke liefde" besteedt, blijkt uit

Het verhaal van den kanarievogell — In „Opwaarts" van 2 April 1920 schreef ds. Kruyt over geweld en haalde daarbij met roerende sympathie een brief van iBörtó aan, die in de „Tribune" van 1.Maart 1920 was opgenomen. Daarin wordt verhaald: „In Kiëf heeft het goede volk fat de ramen van zijn huis Brodsky, een bekende groot-indusrieeh gegooid. En eveneens werd de goevernante op straat gesmeten; Maar een kleine kanarie alvast in een kooi werd gespaard. Denk eens na over deze daad. De kleine kanarie heeft iets van medelijden opgewekt, terwijl de mensch uit het raam geworpen wordt. Er was dus plaats voor medelijden in het hart der opstandelingen " Het verhaal herinnert sterk aan de duiven

van den moordenaar Klaas Boes en aan het fraai gekleede hondje van de freule, die de arbeiders laat omkomen van armoede. Men zou zoo zeggen, dat toch volgens „christenen" ook die vermoordde Russische goevernante — om van den grootindustrieel maar te zwijgen — een produkt is van de ellendige omstandigheden.

De heer Kolthek, van de Soc. Partij, is in den loop van de 4-jarige parlementaire periode uit de „revolutionaire" fraktie getreden en op zich zelf gaan staan. Men vindt iets over hem onder het hoofdje „Socialistische Part ij".

In het buitenland. — Over Rusland wordt elders gehandeld; hier willen we slechts wijzen op eenige feiten omtrent de kommunisten-aktie in Duitschland, in^het bijzonder de poging tot

Sluiten