Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•COMMUNISTISCHE PARTIJ

144

gewelddadige revolutie in Maart 1921. (Zie Het Volk van 30 Nov. 1921). De leider in Mansfeld bracht 12 April '21 een rapport uit over deze gebeurtenis. Wij ontkenen, om te doen zien ■de geraffineerd-brutale middelen, die werden aangewend of aanbevolen om opstand te verwekken, aan dat rapport:

„Op Dinsdag 22 Maart verscheen dan partijgenoot Hugo Eberlein (kommunistisch kamerlid in Pruisen) uit Berlijn als gevolmachtigde der partijleiding, om de beweging in gang te brengen en te leiden. Hij deed zeer bepaalde voorstellen volgens de opdracht der partijleiding om zonder mankeeren in MiddenDuitschland een parool te verschaffen, dat voor het geheele Rijk bruikbaar zou zijn. Dit was in zooverre buitengewoon moeilijk, omdat, ondanks alle uittartingen, de politietroepen zich buiten;-; gewoon kalm hielden. Zelfs ih het Mansfeldsche gebied was het niet mogelijk geweest op de een of andere manier, ook niet door scheldwoorden, hun die kalmte te doen verliezen. Zij speelden kaart, rookten hun pijpen en lieten duidelijk merken, dat zij zelf plezier hadden in hun bedaardheid....

Toen werd door partijgenoot no. 7 het voorstel gedaan, op vriendschappelijke wijze met de manschappen in aanraking te komen, in hun wachtlokalen en verblijfplaatsen binnen te dringen, hen daardoor tot verweer te prikkelen, en als dat niet lukte, hun dan de wapens met geweld af te nemen'.

„P.g. Marcker kreeg de opdracht in Eisleben een openluchtvergadering, te beleggen en bij deze gelegenheid op de aangeduide wijze een konflikt te veroorzaken. Tot dusver was' in Middel-Duitschland nog geen enkel bedrijf door de politie bezet geworden, en het tegenovergestelde bericht betreffende de Leuna-werken mankeerde, iederen grond: dit geschiedde pas na de beschieting op Maandag 30 Maart.

Partijgenoot Eberlein deed daarna aan de leden van de geheime organisatie verscheidene voorstellen hoe een krachtig werkzaam parool onder de bestaande omstandigheden verkregen kan worden. Hij gaf het officieele bevel het munitie-depot in Seesen, en eenige uren later, om aan een wraakneming te kunnen doen denken, het nieuwe terrein van de koöperatie in de lucht te doen vliegen. Aan eenige toevallen is te wijten, dat beide opdrachten niet konden worden uitgevoerd". Het rapport vervolgt:

Den volgenden morgen gaf partijgenoot Eberlein in een vergadering in de „Stad Dresden" er zijn afkeuring over te kennen, dat in Halle niets hoegenaamd gebeurde. De geheime organisatie was heelemaal verrot, het is eenvoudig verschrikkelijk, dat er nog niet eens een fatsoenlijk stuk lont aanwezig was, waarmee behoorlijk een dergelijke opdracht kon worden uitgevoerd. Dit sloeg op de poging tegen het koöperatiegebouw, omdat daar het aansteken van de ontploffing niet was gelukt. Hij gaf nog eens de opdracht beide bevelen in den volgenden nacht uit te voeren....

Sluiten