Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

169

GEMEENTE-BELASTINGEN

Amsterdamsche stelsel. Het amendement werd zóó gewijzigd, dat de hefftagsverordeningen van art. 240 j slechtSn- zoudèn worden goedgekeurd, indien kunstinrichtingen door de belastingen niet zouden worden geschaad. Ook aldus gewijzigd werd het evenwel verworpen met 37 tegen 35.tf«ttmen. Tegen stemden alle katholieken behalve Deckers, v. Schaik en Wijkerslooth, voorts alle anti-revolutionairen met A. P. Staalman, de vrijh. bonders v. Doorn en Abr. Staalman en de christ.-hist. iwfeitkamp (bladz. 273)-

^ Nov. '20 stelde mr. v. Beresteyn (v.-d.) voor, aan art. 494 toe te voegen, dat geen rechten voor het gebruik van wegen, hoe ook genaamd, mogen worden geheven. Het amendement werd bestreden door den minister, die „geen enkele belastingbron wild#*erstoppen", al was hij tegen tolheffing(!) Het werd 4 Nov. verworpen met 36 tegen 31 stemmen. Tegen alle SatBolleken, behalve v. Rijekevórsel en Bulttn; alle chritfchistorischen, behalve Weitkamp, Bakker en Snoeck Henkemans; A. P. Staalman en alle antt->rev«i«tion*iren op Duymaer v. Twist na, en de vrijh. bonder v. Doorn (bladz. 275).

Art. 254, punt m, de debietrechten, een verkapte akcijns, werd 4 Nov. '20 verworpen met 31 tegen 30 stemmen. Er vóór stemden nog alle katholieken. A. P. Staalman en de anti-revolutionairen op Smeenk en Heemskerk na (bladz. 277).

De belasting op de brandverzekering — eerst punt n, thans in de wet m — werd 4 Nov. '20 aangenomen met 37 tegen 26 stemmen. Tegen waren alle vrijh. bonders, de anti-rev. Heemskerk, alle christ.-historischen, en de katholieken v. Wckevorsel, Kolkman, v. Schaik, Arts, de Wijkerslooth, Winternlans, Juten, Engels, Bulten, v. Rijzewijk, en Kooien; ook Braat (bladz. 279).

Een amendement-v. Beresteyn, om de gemeenten ook andere [ belastingen, als zij die vinden kunnen, te laten heffen, werd 4 Nov. verworpen met 49 tegen 10 stemmen, die der antirevolutionairen, de kath. v. Dijk en Reijmer en van den voorsteller (bladz. 279).

Op art. 265e verdedigde J. ter Laan een amendement van de strekking, om aan de gemeenten, welke de bevoegdheid krijgen telkens over een periode van 5 jaar haar inkomstenbelasting te heffen, ook de vrijheid te geven om haar eigen wijze van berekening te behouden.

Dit werd 9 Nov. '20 verworpen met 41 tegen 25 stemmen. Voor de sociaal-demokratea, de vrijz^demokraten, de i kommunisten met Kwlithek en A. P. Staalman (bladz. 335). , ontwerp werd 19 Nov. 1920 door de Tweede Kamer zonder hoofdet stemming aangenomen. 29 Dec. '20 deed de Eerste Kamer evenzoo en 30 Dec. 1920 verscheen de wet in het Staatsblad (No. 923).

Sluiten