Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

263

KMSIS-INSTBLLINGBN

KRISIS-INSTELLINGEN.

In den krisis-tijd zijn een aantal diensten ingesteld, die niet steeds even zuiver zijn beheerd. Het was een moeilijke en verwarde tijd en veel valt te vergeven. Ook vloeit het beheer van den eenen minister van landbouw op den ander, n.1. van den heer Posthuma op den heer v. IJsselstein. ©oph in sommige jwteflingen zijn wel onvergefelijke dingen geschied, Hen sterk voorbeeld is wel het gebeurde met de

Rijkskleedingvoorziening. — Duys vertelde 15 Dec. 1921 daarover een en ander uit de rapporten daarojntrent van de Crisis-enquête-kommissie. De heer Herzberger, een „deskundig koopman op dit gebied, was direkteur. Toen de heer Herzberger de kleerenvoorziening in handen kreeg werd gezegd: ga maar kleeren maken, zooveel ge kunt, en hij wist toen van den buitengewoon kommercieel aangelegden „Zuinigen minister Posthuma een kontrakt los te krijgen, waardoor hij kon maken wat hij wffde, dat kwam er niet op aan, en al wat er was zou >hij tegen taxatieprijs kunnen overnemen. Deze heer wist na* tuurlijk heel goed, dat hoe meer hij maakte, hoe lager de taxatieprijs zou zijnV Hij heeft toen ook zijn broer in een zwkje gezet met een fabriekje, en, toen de kleedingvoorziening op zijn einde liep en wij gingen likwideeren, had hij een surplus aan kleeren van ongeveer 18 millioen. Die mocht hij tegen taxatieprijs overnemen!

En nu komt het mooiste van alles. ,

Voortdurend ' Wijkt uit de mededeelingen van de VfWfr enquête-kommissie en van de Rekenkamer, hoe die partikuhere heeren hebben gemanoeuvreerd. Zij wisten altijd eerst een kon'trakt te sluiten dat schandelijk en onereus was voor het topt. 2ü hebben er eerst zooveel opgezet, dat zij liter wat konden laten vallen .... Deze heer Herzberger heeft toen blijkbaar gezegd- Ik heb nu al ƒ 100.000 gehad voor huur en afschrijVttg van aan het Rijk afgestane gebouwen en machinerieën, verder héb ik nog gekregen ƒ 106.707.70, wegens vergoeding voor den aanmaak van bovenkleeding voor personen van het mannelijk geslacht, en nu sta ik er niet op den voorraad over te nemen, maar laat ik het nu voor u verkoopen tegen 3 pet.- provisie. Toen heeft de minister van UsAHsteijn op die nieuwe voorwaarde een kontrakt gemaakt. Toen de heer Herzberger dat köhtrakt in den zak had, is hij op den trein gaan zitten naar Parijs Hij is daar tegen een vertegenwoordiger van de Poolscne republiek aageloopen en toen heeft de heer Herzberger 95 pet. van den voorraad zoogenaamd verkocht aan Polen, dus voor plus minus 16 of 17 mfflioen. En het eind van't liedje was, dat Herzberger een provisie kreeg van ƒ558.000, behalve hetgeen hij reeds had opgestreken. _

Maar nu komt er nog iets moois. Deze Pool zei op zijn beurt weer: ik wil wel van u koopen, maar ik heb geen geld, doch ik

Sluiten