Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„DIKKE BOEBEN" — LANDABBEIDERSWET

„Dikke boeren". — Dat er behalve kleine en middelmatiggegoede landbouwers ook nog „dikke" of kapitalistische boeren zijn, leert ons het volgende lijstje van inwoners uit een dorp van de prov. Groningen, Uskwert, volgens hetwelk de geschatte inkomens over 1920 waren als volgt:

W. Addinga . . ƒ 5000.— Wed. T. v. d. Tuuk ƒ 10200.— F J. Amsing . . „ 21000.— E. P. Venema . . „ 11100.—

P B. Bierema . . „ 42000.— A. A. Welt 24100.—

R. Bierema 15000.— D. K Welt 85000.—

S E B. Bierema . „ 13600.— B. K. Westerhuis . „ 9100.— W Bos .... „ 14000.— E. B. Westerhuis . „ 45000.— J B. Beukema . . „ 27000.— K. P. Westerhuis . „ 37500.—

R. F. Britzei 16000.— P. B. Westerhuis . „ 12100.—

Derk Bruins 36000.— P. E. Westerhuis . „ 22600.—

Jb. Dusseldorf . . „ 10600.— H. H. Wibbens . „ 8600.— J. N. Dusseldorf . „ 10600.— P. Zuidveld . . . „ 7400.—

A. Elema , 13600.— Wed. D. Elema . „ 21600.—

M A. Elema 13600.— J. Bierema . . . „ 8600.—

J F Elerie 12600.— E. M. Elema . . „ 57000.—

F. Everts 62000.— Hk. Elema 56700.—

H. Heemstra . . „ 7100.— Huizinga-Bruins . „ 32300.—

P. Perdok 12600.— T. E. Welt 48000.—

Hofsma Zijlema . „ 23600.— Wed. J. Westerhuis „ 50000.—

H. Reinders 47000.— L. Westerhuis . . „ 10100.—

En deze gemeente is berucht om de wijze, waarop de arbeiders er worden behandeld.

Landarbeiderswet. — Voor deze wet, van 20 April 1918, hebben de sociaaldemokraten, voor wat de uitgifte van stukjes tuingrond aan arbeiders betreft, gaarne gestemd, zooals zij ten «lette hun stem gaven aan de geheele wet. Doch het tweede deel, het bezorgen van een plaatsje met land in eigendom, hebben de onzen met weinig sympathie begroet. Indien men als arbeider over eenig geld beschikt, kan men een voorschot bekomen van een plaatsje a 4 percent. Die rentestand is op het oogenblik laag, kan echter nu reeds te hoog zijn in evenredig[ heid tot de prijzen der produkten. Sommige onzer Kamerleden ontvingen reeds brieven, dat het niet meer uitkan en of de ï prijs van het plaatsje of de hoogte van het voorschot niet verlaagd kan worden. Maar dat zal niet gemakkelijk gaan! Wie meent, dat hij zijn lot verbeteren kan door een plaatsje op deze wijze te verwerven, hij ga zijn gang. In beginsel is er geen groot bezwaar, want hij wordt waarlijk geen kapitalist door, deze wet! " Maar iedereen mag zich wel driekeer bedenken eer hij het doet ! en als hij het doet, dan mag hij zich afvragen, of hij daarom de | groote doeleinden uit het oog moet verliezen: de grond aan de gemeenschap, met toekenning aan den boer van een behoorlijke opbrengst van zijn arbeid.

Uit den aard gelden al deze denkbeelden ook voor den tuin-

18

Sluiten