Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

471

VAKBEWEGING-

VAKBEWEGING.

De moderne vakbeweging, belichaamd in het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen (N. V. V. of Vakverbond) staat aan de spits der vakbeweging in ons land. In een overzicht, opgenomen in het boekje ter „Voorlichting voor de Huisbezoekers voor Oktober 1921, komen de volgende cijfers voor (op bladz. 22) Ac* OmwnntS der verschillende Vakcentralen M

Christelijk RK v , Neutraal

Ha, N.V.V. N.A.S. Nationaal bufeaf | Ve-g*

1

1906 18.960 *\ — —

1907 26.227 5.000

1908 32.270 -) —

1909 36.623 -) • —■

1910 40.628 3.454 6.587 11.650

1911 44.120 5.247 7.480 15.541

1912 52.235 6.180 7.792 16.403

1913 6L535 8.097 7.944 21.096 2.844

1914 84.434 9.697 11.023 29.048 3.864

1915 87.611 9.242 12.327 35.257 4.677

1916 100.361 10.510 15.013 40.338 5.046

1917 129.148 14.309 20.506 54.855 5.635

1918 159.514 23.068" 28.008 69.139 7.794

1919 190.515 33.626 46.338 91.814 10.539

1920 247.704 48.764 70.262 148.981 44.500

1921 216.581 36.038 76.488 158.052 , 51.983 lApr.1921 210.945 35.645 75.618 • 155.663 51.589 1 Juli 1921 210.752 -) | 73.667 154.966 -)

Met de adspiranten waren er 1 Jan. 1921 225.320 aangeslotenen. In den laatsten tijd is er eenige teruggang in de vakbeweging, van alle gezindten. De ekonomische malaise, werkloosheid, de vele offers voor werkstakingen die moesten worden gebracht, de reactie in het algemeen, en meer bizondere oorzaken wellicht brachten mede, dat sommigen in den strijd een weinig verflauwden. Duurzaam is deze verflauwing echter met en er wordt alweer hard gewerkt o'm het verloren terrein te herwinnen. _ . ,

Hier laten we, uit „De Strijd" van 31 Dec. 1921, volgen de ledencijfers van de vakcentralen op 1 Januari en 1 Oktober "21. ifVV 225.320 215.989 minder 9331 (4.1 %)

r'k'v' 158.052 151.609 „ 6443 (4.1 %)

CNV' 76.488 73.057 „ 3431 (45 %)

ANV 51.983 51.243 „ 740 (1.4 %)

N.'a!s.' 3 .038 ? ?

1) In tegenstelling tot de cijfers van het N. V. V. zijn in de aantallen der vier andere Vakcentralen de adspiranten wel inbegrepen. 2) Niet bekend.

Sluiten