Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUIDERZEE

532

den zich met de strekking van deze- wetsontwerpen moeilijk vereenigen. Zij meenden daarin te moeten zien een averechtsche toepassing-Van het streven naar bezuiniging op de Staatsuitgaven. Dat bezuiniging op die uitgaven dringend noodig is en op vele wijzen bevorderd moet worden, gaven zij toe. Doch zij betwijfelden, of het in langzamer tempo" uitvoeren van een produktief werk, welks voltooiing toch reeds een vrij groot aantal jaren zal vorderen, op eenigerlei wijze tot bezuiniging leiden kan".

Sluiten