Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

539

REGISTER

Biz.

Ketelaar (Wetje-) 377

Keuring van telefoniste» • 405

'Keuring van Waren « t," J '

Kieswet (en Prov, en Gemeentewet) 251

2j5nderarbeidsverbod . . . .' r . ■> A. 49

Kinderrechters ,. . ''r~ - 255

Kindertoeslagen . . ■'. .... . , , 17

SKtnd'ertoeslagen en een motie-Bomans ....... 18

Xlachten over tragen gang Woningbouw . . . , *! . 526

Klassenstrijd (Roomsch-katholieke) 244

Kleine Partijtjes ,I , . 257

Klerikale reactie op de Arbeidswet 59

;Koalitie-arbeiders 258

.Koelie-wetgeving 223

Koffie- en Theebelasting V' .65, ook 83

Kolenkrediet aan Duitschland 92

Kollatierecht •: ƒ !,' • 210

Kollegiën van advies en bijstand in de Grondwet .... 194

Kollektieve arbeidsovereenkomsten 41, ook 54

Koloniën in de Grondwet . i. , 191

„ (in het Verkiezingsprogram) , s> i • • . . 477"

Kolthek over den cellenbouw 139

Kommissie van overleg (Buitenl. zaken) ....... 95

Kommune!'stichten , 130

Kommunisten en Arbeidswet 48

„ en militarisme 119

„ en Sovjet-Rusland ook 140

„ en Vaderlandsverdêdiging 119

„ (hun ijver) . . . 125

,, in de Kamer 116

in het land i,t?t .... 128

„ in Indië 142

in 1914 . 121

„ in de Vakbeweging 138

Kommunistische Partij 115

Koningschap 183

Konklusie betreffende Ontwapening . . . . . . 380

Konstitutioneel koningschap . . ' . . . . . . . . . 183

||5ntingent . ................ 284

Kosteloos Onderwijs . ." .' . . , . , , 357

Krisis-instellingen - . . 263

Kroondomein . . , . . . . . . . .. . . . 186

Kruisers (Aanbouw van) . . . 301

Krijgstucht (Militair Strafrecht en) 324

Kunst en kunstenaars 265

Kunst-subsidiën 265

Kustverdediging , 296

Kweekscholen , , . 359

Sluiten