Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

540

Biz.

Lager Onderwijs 347

L. O.-wet van 1920 347

Landarbeiderswet 273

Landbouw (in Verkiezingsprogram) 475

Landbouw en landbouwers 268

i-anaDouwongevaiienwei twi

Landbouwverloven L. O.-wet 364

Landsgebouwen (bezuiniging op) 88

Landsyndikaat (Ned.-Ind.-) . , . 232

Ledental (der Tweede Kamer) . 198

Leeftijd van kiesbevoegdheid . ' 197

Leekenrechtspraak in de Grondwet 204

Leeningen (Gedwongen), 161

Leening in Amerika , 241

Leerplichtwet . . . , , , 362

Legerbeleid eind 1918 277

Leger en Vloot 276

Legerpolitiek van het Kabinet-Ruys 280

Leugenblad (Tribune) 141

. Levensmiddelenpolitiek 311

Levensverzekeringswet 316

Liberaal over Ontwapening (Een) 387

Lichamelijke opvoeding 318

Lichte strafzaken 319

Lichting 1921 288

Loodsdienst als Staatsbedrijf 321

Loodswezen , , , . 320

Loodwitkonventie , , 40

Loonberekening (Arbeidswet) 49

Loondaling na oorlogen 331

Loongrens in de Invaliditeitswet 436

Lijkverbranding , , . 322

Maasbode (De), over toenadering tot de S.D.A.P 247

Marine , , , , 277

Materialisme („Geloovig") 178

Medezeggingschap en bedrijfsorganisatie (in de Grondwet) 207

Melkvoorziening ,314

Metaalbewerkers van het I.V.V. en oorlog 391

Middelbaar Onderwijs . . . 369

Middelen Staatsbegrooting '22 460

Middenstand , , , . 323

Middenstandsbouw ,517

Militaire attaché's 102

Militaire pensioenwetten 392

Jjffitaire politie . . 295

Militair over Ontwapening (Een) 388

Militair Strafrecht en Krijgstucht 324

Sluiten