Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij ONTWIKKELING, Paleisstraat 43, Amsterdam

is verschenen en verkrijgbaar:

Mr. G. VAN DEN BERGH

„Ons nieuwe Kiesstelsel .

2 e geheel omgewerkte druk. Prijs ingenaaid ƒ 2.75, gebonden ƒ 3.25.

i^Ja^T" Studeerenden voor M. O. Staatsinrichting en soortgelijke examens kunnen er niet buiten.

•-ifiïF" Particulieren, die deelnemen aan of belang stellen in den politieken strijd, vinden een rijke bron van onmisbare kennis in dit werk.

JjÖ^" Afdeelingsbesturen, die hun taak ernstig opvatten, kunnen niet buiten dit boek. Zij zullen verstandig doen voor rekening der afdeelingskas een

of meer exemplaren te bestellen.

fjfi^" Gemeentebesturen, die in de komende verkiezingsdrukte van hun ambtenaren niet het onmogelijke willen vergen, behooren een exemplaar van dezen betrouwbaren en handig te raadplegen gids tot hun beschikking te stellen.

Bij ONTWIKKELING, Paleisstraat 43, Amsterdam

verschijnen mede en zijn verkrijgbaar:

R. KUYPER

„Marxistische Beschouwingen".

Dit werk bestaat uit vier deelen. De prijs bedraagt ingenaaid ƒ 12.— en gebonden ƒ 16.—. Het kan, mits rechtstreeks bij de uitgeefster besteld, desgewenscht in termijnen worden voldaan.

Uitvoerig prospectus wordt op aanvraag gratis toegezonden.

Sluiten