Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET VOLK

DAGBLAD VOOR DE ARBEIDERSPARTIJ

HOOFDREDACTEU REN:

TROELSTRA EN ANKERSMIT

Directeur: H. MASEREEUW

Abonnementsprijs f 3.25 per kwartaal of 25 cent per week

MET POLITIEK-SATIRIEK WEEKBLAD

DE NOTENKRAKER

f 4.— per kwartaal of 31 cent per week Bureaux: Keizersgracht 376 - Amsterdam

DE GEMEENTE

ORGAAN VAN DE VEREENIGING VAN SOC.-DEM. GEMEENTERAADSLEDEN ONDER REDACTIE VAN

J. F. ANKERSMIT, W. H. VLIEGEN en F. M. WIBAUT

Verschijnt den len en 3en Donderdag van elke maand

Abonnementsprijs f 3.— per jaar halfjaarlijksche betaling van f 1.50

Proefnummers op aanvraag GRATIS en FRANCO Administratie: H. MASEREEUW

Keizersgracht 378 - Amsterdam

Sluiten