Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Proletarische Vrouw

Blad voor arbeidsters en arbeidersvrouwen.

Orgaan van den Bond van Soc.-Dem. Vrouwen-Prop.-Clubs.

Redactrice: C. POTHUIS-SMIT.

Verschijnt om de 14 dagen met als bijvoegsel ONS KINDERBLAADJE, onder redactie van M. Wibaut en L. E. Tilanus.

Abonnementsprijs per half jaar f 0.70, per kwartaal f 0.35 + f 0.12'/2 incasso-kosten (bij vooruitbetaling). Voor het Buitenland met verhooging van portkosten. Afzonderlijke nummers 6 cent.

Vraagt proefnummers aan bij de administraüce S. VAN GELDER Beurs voor den Diamanthandel, Weesperplein 4, Amsterdam.

N.V. „Ontwikkeling"

AMSTERDAM Paleisstraat 43 - Telefoon 6243 N.

ROTTERDAM West-Kruiskade 33 - Telefoon 14276

is de boekhandel voor alle sociaal-democraten, vakvereenigings- en arbeiders-coöperatieleden.

Boekwerken, Plaatwerken, Tijdschriften, Brochures en Kinderboeken.

Alles wordt door ons geleverd. Steeds zijn groote voorraden aanwezig. Verzending door het geheele land.

Sluiten