Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Bladz.

HOOFDSTUK L Inleiding 9

Èen drietal stroomingen in zake karaktervorming (9). Eigen inzicht (12). Afscheiding van zuiver idealisme en zuiver positivismej (12). Idealen en belangen (14). Sterns op goede grondslagen steunend Personalisme (15). Psychologie der bewustzijnsafdwalingen (19). In hoeverre Paulhan (20). In hoeverre Vaihingers Alsob (21). Muller Freienfels' beteekenis (24). Wat ons voornamelijk van beiden scheidt (26). Kern der deze studie beheerschende wereldbeschouwing (27).

HOOFDSTUK II. Waarom en hoe het karakterprobleem is te behandelen 29

Noch optimisme noch pessimisme (29). Volkenbond en International Law Association (30). Juristen tegenover machtsprobleem (83). Juridisch-psychologisch inzicht (84). Het tragische van den ontbrekenden religieusen steun (86). Onwetenschappelijke nimbus van het Darwinisme (87). Harmonische eenheidsgeluiden (39). Machtsprobleem niet gediend door maatschappelijke hervorming in socialistischcommunistischen geest (41). Afwijzing van Kidd's hyperfeminisme (48). Noodzakelijkheid onderzoek betreffende individueele eigenschappen (4&). Het vraagstuk der behoorlijke energie (46). Onderzoek in drieerlei richting (49). HOOFDSTUK III. Karaktervorming door onderwijs en opvoeding 50

Verband opvoeding en cultuur (60). Waarde-oordeelen (61). Pedagogie en persoonlijkheidsleer (63). Psychologie en charakterologie (64). Gronden voor karaktervorming (66). Meer speciale zedelijk-maatschappelijke opvoeding (67). Uitbreiding in breedte en diepte (58).

Sluiten