Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

GUdz.

HOOFDSTUK IV. Waarom zonder sancties niet kan worden volstaan 61

Opvoedingsgrenzen (61). Niet kunnen en niet willen (62). Natuur (62). Sociale sanctie (63). Religieuse sanctie (63). Rechts- en staatkundige sanctie (64). Openbare meening (65). Guyau (66). Onontbeerlijkhett (68). Welke sancties in het gedrang? (69). Recht en persoonlijkheid (69). Motiveering volgende hoofdstukken (70) HOOFDSTUK V. Het lof of belooningsrecht . . 72 § }■ Wat er voor een lofrecht te zeggen valt. 72 Critiek (72). Beginselen criminaUteitsbestrijding (74). Voorwaardelijke veroordeeling (76). Verwerping van het absoluut-idealistisch standpunt (77). Werkelijke verdienste der behoorlijke energie (77). Schijn en werkelijkheid (78). Sanctioneering der langzaam groeiende waardeering (78). Collectief-psychologische steun (79).

§ 2. De rechtshistorische zijde van het vraagstuk. 80 Baby Ion en Hammourabi (80). Op drie punten voortbouw op de rechts-historische gegevens van Holbach (88). Romeinsch recht i84). Kanoniek recht (85). Recht Fransche revolutie (87). Verder de Saint-Simonisten (88). Verbandquaestie blijft open (88).

§ 3. Het positieve recht en de sociale zijde

van het vraagstuk 59

Wat het positieve recht in casu inhoudt (90). Waardeoordeelen (91). Geen object voor lof- of belooningsrecht (92). DonQuichotterie?(92) Langzame individueele behandeling (93). Schetsmatige vermelding der reeds bij Holbach te vinden sociale belooning (93). Monthyon (94). Suggeslionsysteem (96).

§ 4. De bezwaren oj

Criterium (97). Kunstmatig karakter (98). Hypocrisie (101). Intellectueele depressie (103). Waar karakter vraagt stilte (104). Toepassing (106). Bentham (106).

§ 5. Rechtsgronden en beginselen 107

Wereldgeweten niet bevredigd (107). Ontbrekende noodzakelijke sanctie (107). Aanwakkering irrationaliteit (108).

Sluiten