Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUdi.

Collectief-psychopathologisch gevaar (108). Voorbeeld in strafrechtsontwikkeling (108). Grondslag voor vergelding en sociale pedagogie (110). Stricte noodzakelijkheid (110). Aard der door dit recht beschermden (111). Rol en vereischten van rechter (113). HOOFDSTUK VI. Karakter als element der openbare meening

Naast onze pia vota aanwending ten algemeene nutte

(116) . Afmeting waarde van massa naast die van individu (115). Onjuiste waardemaatstaf toetreding organisaties (116). Ondanks erkenning berusting (116). Wijziging psychologische inzichten (116). Uit hooge belangrijkheid collectieve psychologie volgt allerminst dat individu bij groep.ten achterstaat (117). Organische ontstaanswijze openbare meening

(117) . Zoowel thans als bij invoering referendum enz, slechts in voorportaal openbare meening (118). Het juridisch „non liquet" (118). Politiek exces (119). Irrationaliteit of tragiek van invloed leiders (120). Bij organisch kiesrecht eisch juiste reproductie (120). In het algemeen karakters uitgesloten (120). Noodzakelijkheid karakterorganisatie (121). Erkend dat het incidenteel geschiedt en bij aanneming hiervoren bepleitte meer geschieden zal (121). Moeielijkheid absolute, directe doorvoering mag van initiatief niet afschrikken (122). Hoe dit initiatief zou kunnen plaats vinden (123).

Sluiten