Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

mede het indrukwekkende Mont-Blanc-massief, ook misschien door de laatste, voor ons nationaal gevoel vleiende, neutrale presidentskeuze, die ontwikkeling reeds in vollen gang. In ieder geval hebben wij het allerbeste er voor te hopen, 't Is bovendien weer onze groote leermeesteres, de historie, die onze hoop opwekt, zij het dan ook tevens dat zij tegen overschatting waarschuwt Leert zij ons met dat gedurende de laatste eeuwen elke groote oorlogsperiode een krachtige opleving van het volkenrecht tengevolge heeft gehad? Is niet uit de beroeringen van den dertigjarigen oorlog het moderne volkenrecht geboren j hadden de Napoleontische oorlogen niet de nieuwe statenregeling van Europa tengevolge; werd niet na den Krimoorlog te Parijs de grond gelegd voor de regeling van het zeeoorlogsrecht; dankte niet aan den oorlog in de Vereenigde Staten het scheidsrechterlijke optreden zijn snellen opbloei; en trad na den Fransch-Duitschen oorlog het volkenrecht niet in een nieuw stadium van ontwikkeling ? Ook daarmede is tevens de verwachting gerechtvaardigd, dat wij ook nu weer, thans meer dan ooit, op een groote en belangrijke ontwikkeling van het volkenrecht hebben te rekenen. Maar leert de geschiedenis ons dit, zij leerde tevens — wij volstaan met er slechts in het voorbijgaan aan te herinneren — hoe desondanks een telkens terugvallen mogelijk was. Zal een dergelijk terugvallen wel eerder te voorkomen zijn, vragen we opnieuw, voordat tegen het „naakte egoïsme der kuiperij en het geweld zonder gewetensbezwaar" afdoende front is gemaakt?

Is bij den strijd daartegen in het algemeen de geheele menschheid betrokken, de vertegenwoordigers van enkele belangrijke wetenschappen zijn daarmede wel meer in het bijzonder gemoeid. In de allereerste plaats staan we nog geheel en al in het begin der techniek van de discussie : studie van bewust of onbewust misverstand in

Sluiten