Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

uitgaat — zeer zeker nog niet blijvend te zijn. Of er in de plaats van een onvruchtbaar atheïsme meer ware religie zal komen, misschien iets. nieuws zal opbloeien, indien het mocht zijn dat de religieuse stelsels, waarmede de Grieksch-Romeinsche cultuur werd afgesloten, voor onzen tijd niet meer voldoende zijn, zal de toekomst leeren. De geschiedenis toonde reeds hoe uit atheisme godsdienst geboren kan worden, maar ook hoe de idee der Godheid voor de mensch heid een onverwoestbare, eeuwige schepping is, die wel gewijzigd, geperfectionneerd, geïdealiseerd, maar nooit geheel verlaten of ontkend kan worden, met uitzondering alleen van volken die degenereeren en verzwakken. De door ons tegenwoordig atheisme, als vooral te eng, bestreden dogma's kunnen wellicht een zoodanige ontwikkeling doormaken, dat zij onzen geest voldoen, daar /le grond van dit atheisme ten deele zeer zeker gelegen is in een te breed geloof, dat het oude kader niet bevatten kan. „Athées du premier étage, nous redeviendrons crbyants au Christianisme du second étage" meent Draghicescoinzijn lezenswaardige l'Idéalcrèateur (Paris Alcan. 1914 blz. 315), volgens wien het de taak van een nieuw idealisme zijn zal dit geloof te rationaliseeren. „Sa morale sera la morale chrétienne, la conception juridique de la destinée du monde, appliquée a 1'organisation de la société moderne; ce sera la modification idéale de ceüe-ci EUe s'appliquera alors è préciser le royaume de Dieu, a le rapprocher de la réalité, a faire pénétrer eet idéal dans la réalité sociale. Et son Jéhovah sera, de nouveau, le Dieu de tous les peuples, de toutes les nations" (1. c. 317).

Wat de toekomst hieromtrent ook leeren moge, even zeker als het is dat de doordringing van het höogere, het ideaal in de maatschappelijke werkelijkheid in ieder geval nooit plaats zal kunnen vinden, indien niet de

Sluiten