Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

de meer exacte methoden toe te passen en deze voor het fundamenteele karakterprobleem nog niet aanwendbaar zijn, blijft de meer intuïtieve beschouwingswijze van den karakteroloog voorloopig nog een zeer gewenschte aanvulling van het meer analyseerend onderzoek van den psycholoog vormen. Klages (Prinzipien der Charakterologie S. 4) meent dat het daarbij niet gaat om twee verschillende wijzen van behandeling van het zelfde object dan wel om twee totaal verschillende objecten. „Die Psychologie hat es mit dem Denken, dem Fühlén, dem Wollen U.s.w.zutun, das urwüchsige psychologische Erkenntnisinteresse geht demgegenüber ganz entschieden auf den Charakter als den nahrenden und bedingenden Boden menschlichen Innenlebens. Beide Richtungen sind berechtigt, aber die letztere steht dem realen Leben naher, wird durch ein üefëres Bedürfnis gefordert und ist eines unbeschrankteren Fortschrittes fahig. Die Oefahren aber, die einer streng wissenschaftlichen Bewaltigung ihres Stoffes drohen, kommen im Gegensatz zu den Einwtirfen, die wir zurückwiesen, von der Tendenz zur Praokkupation des neuen Gebietes durch die nun einmal herrschenden Grundbegriffe. Damit streifen wir und negieren allerdings gewisse lehrreiche Auswüchse der Psychologie der Gegenwart."

Hoe dit ook zij, wanneer beider gezamenlijke taak om zich in den mensch te verdiepen, hem van alle kanten te bezien, hem als het ware zoolang met zoeklichten te bestralen totdat hij doorzichtig is geworden is beëindigd, begint het echte werk eerst pas. Dan moet de draad ontdekt worden, die door den betrokkene loopt, dan gaat het om de hoogere eenheid, de hoofdfunctie waarvan al het andere afhankelijk is. En wanneer dit alles ontbreekt, dan gaat het eerst recht om karaktervorming.

De omstandigheden hebben Herbart directe en indi-

Sluiten