Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

juridisch element, is het mogelijk dat andere romeinschrechtelijke specialisten partij zouden kiezen voor Jhering door te erkennen dat er voldoende reden is voor de conclusie dat de openbare belooning te Rome niet alleen een zuiver sociaal karakter maar ook een juridische beteekenis heeft Holbach zelf laat aan de ijverigen de zeer interessante taak over om in het primitieve Romeinsche strafrecht Jherings opmerkingen te verifieeren. Intusschen is er nog eene overweging die eenige waarde voor de quaestie heeft Men weet dat het te Rome tijdens de republiek als absoluut incorrect beschouwd werd zich voor de operae liberales te laten betalen, terwijl het civiel recht toen slechts een actio locati gaf voor de praestaties der mindere beroepen. Toch zal men niet kunnen zeggen dat de advocaten, medici enz. absoluut het recht misten om zich te laten honoreeren, daar er een natuurlijk recht, noch gebaseerd op de wet noch op hetgeen behoorlijk was, bleef bestaan; de tijden van het Romeinsche keizerrijk veranderden met andere opvattingen ook die vroegere zienswijzen in deze, door een actio praescriptis verbis te geven, waarvoor dan echter nog noodig was het exceptioneele middel der cognitio extraordinaria. Hetgeen bewijst dat hetgeen in het oude Rome embryonnair recht was zoo verborgen zijn kan, dat het zeer lastig te vinden is, iets ook voor de onderhavige quaestie niet zonder belang.

Gemakkelijker is het echter eenige belooningsrechtelijke instelling te vinden in het kanoniek recht. Men kan zelfs een inleidend symptoom constateeren in een daad van Keizer Constantijn, die den loop van het Recht in de richting van het Christendom leidde. Toen bij zijn troonsbestijging het concubinaat in sterke mate de christelijke ideeën betreffende het huwelijk kwetste, vroeg men zich af hoe een zoo ingewortelde gewoonte te veranderen.* Om het concubinaat in wettig huwelijk

Sluiten