Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

wetenschappelijk genootschap. Hoewel juist ook daarbij teveel massaal gewerkt wordt, moet men verder vermelden de talrijke, zooeven ten deele reeds gememoreerde, sociale wetten der laatste tientallen jaren, die tot doel hebben goede activiteit en andere deugden te beloonen. Vergeten we niet de stijgende neiging belooningen te geven aan de families voor hare vruchtbaarheid, aan de beschermers van dieren. Herinneren we aan de tentoonstellingen voor zoover de daarin voorkomende gezonde idee betreft, die zich vooral daar vertoont, waar uitvindingen of werkelijk vruchtdragende bemoeiingen beloond worden. Denken we aan de nationale begrafenissen, de honderdste verjaardagen der groote mannen, aan de benamingen van straten, plaatsen en ontdekte voorwerpen.

Maar laat ons vooral even langer stil staan bij de voornaamste instelling van den nobelen philantroop, die het initiatief nam tot bovengenoemde legaten: de deugdprijzen van de Montyon. Levende voor het grootste deel in de periode voorafgaande aan de Fransche revolutie, had hij de geestesneigingen van een Turgot, Malesherbes, Quesnay, Adam Smith wat betreft hun ontevredenheid met het heden en zorgen voor de toekomst. Het waren de landbouw, de handel, de industrie, vervolgens de litteratuur en de moraliteit die als bronnen van openbaren rijkdom hun aandacht trokken. Het vertrouwen van den Koning genietend en met liefde voor zijn volk wilde de Montyon gaarne wat meer toenadering tusschen deze twee. Maar wat kon hij doen? Zeker kon hij, wat den landbouw betrof, waarbij men alleen maar dacht aan een opbrengst der belastingen, de zorgen voor den grond en den zwaren arbeid der landbouwers vermeerderen. Dit doende Steunde hij tegelijkertijd de industrie, hielp hij de ongelukkige vernieuwers van mechanische procédés en

Sluiten