Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95

behoeftige schrijvers. Terwijl hij de wetten van zijn land niet veranderen kon, bestond evenwel zijn nieuwe taktiek daarin het goede in al zijn vormen aan te moedigen. Philanthroop misschien nog meer door de rede dan door zijn hart, wilde hij tegelijkertijd nuttig zijn; terwijl hij bovendien steeds het mogelijk misbruik voor oogen had zorgde hij er zooveel mogelijk voor niet de dupe te worden-. Omdat naar hij meende de moraliteit van een volk een der voornaamste voorwaarden voor zijn grootheid is, wilde hi} tot het herstel der verloren gegane moraliteit bijdragen; dit was het uitgangspunt van een zijner instellingen, die alle tusschen 1780 en 1789 in het gezicht der groote gebeurtenissen zijn gesticht. Vooreerst ontvangt dan de Académie des sciences een rente van 12000 livres als jaarlijkschen prijs „pour les expériences utiles aux arts." Den 28sten April 1782 richtte hij daarop een memorie tot de leden der Académie francaise waarin hij den deugdprijs stichtte. „Messieurs," zegt de Montyon, wiens naam, dien hij geheim had willen houden, door toeval ontdekt werd, „tous les genres de talents obtiennent des récompenses, la vertu seule n'en a pas. Si les moeurs étaient plus pures et les ames plus élevées, la satisfaction intérieure d'avoir fait le bien serait un salaire suffisant du sacrifice qu'exigé la vertu; mais pour le plupart des hommes, ü faut un autre prix; il faut qu'une action sociale soit louée. Ces éloges ont été le premier objet des lettres et c'est, en effet, la fonction la plus honorable que puisse avoir le génie. L'académie francaise s'est rapprochée de cette institution antique, lorsqu'elle a proposé è 1'éloquence le panégyrique des Sully, des d'Aguesseau, des Fénelon, des Catinat, des Montausier et d'autres grands personnages; mais il n'est dans une nation qu'un petit nombre d'hommes dont les actions ont un caractère de célébrité et le sort du peuple est que ses verlus

Sluiten