Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

soient ignorées. Tirer ses vertus de robscurité, c'est les récompenser et jeter daas le public la semence des moeurs. Pénétré de cette vérité, un citoyen prie 1'Académie francaise d'agréer la fondation d'un prix dont voici 1'objet et les conditions:

1°. L'Académie francaise fera, tous les ans, dans une de sés assemblées publiques lecture d'un discours qui contiendra 1'éloge d'un acte de vertu.

2°. L'auteur de 1'action célébrée, homme ou femme, ne pourra être d'un état au dessus de la bourgeoisie et il est a désirer qu'il soit choisi dans les derniers rangs de la société."

Deze prijs, waarop de Montyon andere voor de belooning van litterairen, mechanischen en medischen arbeid liet volgen, was 12000 livres groot, als lijfrente geplaatst op het leven van den Koning en den Dauphin, opdat ook deze reeds vroeg zou inzien, — waarvan onze tijd, die weer heel wat minutieuser te onderscheiden krijgt, in het algemeen natuurlijk reeds overtuigd is — dat er ook in de genoemde volksklasse deugden bestaan kunnen. De diverse prijzen ontsnapten niet geheel en al aan den revolutionairen maalstroom, maar werden hersteld in 1819 en door andere gevolgd.

Ten slotte zij nog herinnerd aan een zeer moderne vorm van belooning, belichaamd in het „suggestion system" van „Kodak Park", een der fabriekscomplexen in Rochester, waarbij wordt uitgegaan van het beginsel, dat de arbeider door zijn dagelijksch contact met het practische productieproces dikwijls beter in staat is diverse kleine verbeteringen daarin aan te brengen dan het hoogere personeel. Blijkt zulks na grondig onderzoek het geval, dan worden belooningen, varieerend tusschen $1 en $1000, uitgekeerd.

Sluiten