Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103

démie, geeft ons in een rede, uitgesproken in de openbare zitting van 9 Augustus 1834, de verzekering dat simulatie niet zoo gemakkelijk is. „Presque toujours," zegt hij, „1 elévation morale qu'ils ont offerte résidait moins dans un élan passager de 1'atne, dans un effort sublime et momentané, que dans le dévouement uniforme d'une vie entière. Ce résultat même est une lecon. Qui dit vertu dit constance, long effort sur soimême et en faveur des autres."

Een vierde tegenwerping zou deze kunnen zijn, dat een depressie, een inzinking van het verstand het gevolg zou kunnen zijn. Men zou toch immers kunnen redeneeren, dat door een dergelijke aanmoediging van het karakter en uitsluitende, eenzijdige africhting van den mensch het verstand verslapt zou worden. De mogelijkheid van dit gevolg aannemende, moeten wij den graad harerwenschelijkheid onder de oogen zien. De karakterzorg aanmoedigende, zal men in ieder geval er op moeten letten, dat men, trachtende het overdreven intellectualisme met zijn abstracties, zijn eenzijdigen nadruk op denken en kennis, te ontkomen, een en ander niet door grooter gevaren vervangt. Misschien is dit juist daarom zoo moeielijk omdat wij de gewoonte hebben een mensch voor karaktervol te houden als hij resoluut zijn eigen weg gaat Hoewel zoo iemand waarschijnlijk een sterken wil beeft, is dit niet steeds het teeken van een geestelijke kracht dikwijls zelfs het symptoom van een intellectueele onnauwkeurigheid, die slechts ééne mogelijkheid onderscheidt Terwijl zoodanig iemand zijn eigen weg gaande er wat te weinig bij denkt, vertoont het gevaar van een eenzijdig intellect zich speciaal in die tegengestelde gevallen van haarklooverij of die gevallen welke de psychiater als twijfelzucht, ideeënvlucht aanduidt; het rijk der talrijke mogelijkheden is een zeer gewenscht toevluchtsoord voor de lamlendigheid. Erkent men zoo-

Sluiten