Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

doende de noodzakelijkheid van het juiste midden op het gebied van het intellect, dan gaat het erom te weten of de karakteraanmoediging dit al dan niet zou begunstigen. Daarvoor moet men echter tevoren, zooals dit reeds boven geschiedde, meer het juiste midden op het uitgestrekte gebied der psychische energie in het algemeen, d. w. z. de behoorlijke energie, gelegen tusschen gebrek aan energie en ontoombare energie, trachten te benaderen. Heden ten dage slechts een vaag idee waaraan nog niet voldoende speciale belangstelling is gewijd, zal de behoorlijke energie, die zich om te beginnen een plaats zal moeten veroveren in de psycho-sociologische encyclopaedie, eenmaal doorgedrongen en gerealiseerd, zich toonen als een kracht die de ware verdienste, het ware karakter zal helpen ontstaan.*) En dan kan men zich alleen voorstellen dat het overtollige intellect daardoor verdwijnen zal, nooit dat het juiste intellectueele midden erdoor zal worden getroffen.

De tegenwerping, die luidt, dat het juist de ware karakters zijn, die niet of althans niet in het openbaar **) wiuen worden geloofd of beloond, kan volkomen juist zijn. doch behoeft het verdedigde instituut in het minst niet te schaden. Indien iemand niet wil hebben wat men hem wil geven, zal hij weigeren en kan niet worden gedwongen het te nemen. Er bestaat niet en behoort ook niet te bestaan eenige verplichting om beloond te worden, evenmin trouwens als er behoefte is aan een recht om gestraft te worden. Het effect der diverse instellingen wordt door beiderlei ontbreken overigens in het minst niet geschaad.

•) Men kan zich van een gerealiseerde „behoorlijke energie" in de toekomst zelfs die gunstige sociale werking voorstellen, dat zij de oorzaken van menige plausibele ontstemming en gekwetstheid, derhalve van diverse onmaatschappelijke anti's, keerde.

••) Wanneer de lofrechtsorganisatte er maar eenmaal is zal men wel de mogelijkheid eener in alle stilte te voltrekken belooningsactie bij daarvoor in aanmerking komende gevallen weten te vinden.

Sluiten