Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

factor van beteekenis, ja zelfs als belofte ontbreekt. Het gevaar bestaat daarenboven in het niet alleen niet gerealiseerd en doorgedrongen, maar zelfs nog niet begripmatig afgebakend zijn van de idee eener behoorlijke energie, als weldoende zedelijke macht. Tevens bestaat het gevaar in het feit, dat naast een op karaktervorming gerichte heilzame opvoeding en onderwijs eene de waardeering daarvan bevorderende, haar sanctionneerende instelling totaal ontbreekt. Terwijl door dit ontbreken gevaar van bevordering der irrationaliteit wordt in de hand gewerkt, wordt deze mede aangewakkerd door het feit der algemeene menschelijke neiging eerder af te keuren dan te loven. En eindelijk bestaat het gevaar in het collectief-psychopathologisch verschijnsel dat het gebrek aan solide karakters evenzeer als de ontbrekende zekerheid van herstel van onrecht de brandstof kan vormen, geschikt om een overigens slechts gedeeltelijke ontplofbare collectiviteit tot explosie te brengen. Deze gevafren te zamen vormen meer dan één rechtsgrond voor het lofen belooningsrecht, welker opportuniteit volgt uit den ontwikkelingsgang der juridische reactie; daarbij denkt men zich immers dit nieuwe instituut naast of volgende op het stadium van het tegenwoordig in de wetgeving ingeburgerde instituut der voorwaardelijke veroordeeling. Wanneer men daartegenover de principieele bedenkingen stelt, komt het mij voor dat het pro tegen het contra opweegt.'Wanneer men afziet van de persiflage, waarvan zich reeds Marx in zijn jeugd bediende en welke mij bleek nog een verdacht wapen te vormen in het arsenaal van enkele zijner volgelingen, zijn er zonder twijfel voldoende belangrijke argumenten die men ertegenover kan stellen. Wat dan echter overblijft nadat men alles zeer zorgvuldig heeft gedistilleerd, is allerminst een absoluut veto, ja zelfs geen afraden. Er blijft alleen een

Sluiten