Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

KARAKTER ALS ELEMENT DER OPENBARE MEENING.

Karaktervorming door ware religie, opvoeding en lofbelooningsrecht behoort tot de pia vota. Door ware religie wordt de innerlijke menschenwaarde gezocht en benaderd; opvoeding kan direct op karaktervorming gericht zijn; lof- of belooningsrecht bevat de voor waardeering daarvan benoodigde sanctie. En toch, wat zou het al baten, wanneer het gelukt ware karakter te scheppen en het algemeen ware er slechts ten deele door gediend ? Nagegaan moet worden in hoeverre het geheel en al ten algemeenen nutte is aan te wenden, in hoeverre inderdaad collectieve emotie tot het ideëele, het wereldgeweten, benaderbaar is. Vandaar dit hoofdstuk.

Het is bekend genoeg, dat het eigenlijke minutieuse onderzoek naar een nauwkeurige afmeting der respectievelijke waarde van massa naast die van individu eerst in zijn aanvang staat. Bij daarop speciaal gerichte wetenschappelijke vorsching, waarvoor het wellicht vergund is naar onze vorige studie te verwijzen, blijkt meer en meer de duidelijke invloed der twee factorengroepen: Krachten als die der individualiteit, meerdere of mindere actieve en passieve suggestibiliteit der betrokken personen ter eener zijde, verschillen naar cultuurgraad, duurzaamheid, uitgebreidheid, plaats, idealiteit, variabiliteit der groep anderzijds. Inmiddels worden er zoowel aan de zijde der collectiviteit als

Sluiten