Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

AMAZONE.

vrouwen en mannen arbeidzaam in de zonnehitte; eene goede afwatering en het bebouwen van de akkers hebben op die plaatsen de aria cattiva uit dampkring en zeden, de koorts en roovers, verjaagd.

Eindelijk riep mevrouw van Buren, dat zij de tempels zag! Men stond op in het rijtuig om den eersten aanblik uit de verte te genieten.

Allengs naderde men de bouwvallen der stadsmuren; hier was de stadspoort; de kleine osteria voorbij, waar de wagen zal stallen; — daar rijst ter rechterzijde het eerst de tempel van Ceres, weldra houdt men stil voor dien van Poseidoon!

Hier stegen zij uit en namen de korven mede, om tusschen de zuilen de verversching te gebruiken, en de custode ontsloot het hek der wild begroeide weide, waarop de twee grootsche gebouwen staan.

De tempel van Poseidoon is het schoonste en volledigst bewaarde wat Italië van antieke bouwkunst bezit. Hier kan men den Griekschen geest in Dorische strengheid en grootschheid zien. Het was een heerlijke dag; een gouden zonlicht, dat alle kleuren verlevendigt, een diep blauwe hemel rondom, en beneden de groote groene vlakte, hoog begroeid met gras en tegen den voet des tempels met den golvend omgebogen acanthus, de fijn gekartelde varenbladeren, de witte en paarse veldbloemen.

Sluiten