Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

AMAZONE.

— Zulk een glans, zei Aisma, als sommige schoone vrouwen omringt, kan er misschien de oudere schilders toe geleid hebben de madonna in eene aureool of op een gansch gouden grond af te beelden.

— Ja, en is het vreemd dat de groote Italiaansche schilders het genoeg vonden Maria met haar kindje zonder andere toevoegselen duizendmaal af te beelden, enkel als schoone moeder met haar zuigeling? Is dat niet goddelijk genoeg? Is er eigenlijk iets goddelijkers? Het is de Heiligheid der schoonheid en van het moederschap beiden!

— Het is waarlijk eene geheimzinnige overmacht die eene zoo schoone vrouw uitoefent, zei Aisma, ■— en, deze gedachte liet hij zich onwillekeurig ontglippen, geen wonder dat zij er zulke geweldige verstoringen mee uitwerkt!

Het ontsnapte aan mevrouw van Buren, die zich zelve ook wel van die overmacht bewufit was, niet, dat er een wolk over zijne oogen trok. Het prikkelde hare vrouwelijke nieuwsgierigheid, maar zij zeide alleen, met eene afwending dezer gedachten:

— O, dit is nog eene roos van Paestum, de laatste roos van Paestum.

Nog draalde men om van de schoone verschijning voor goed afscheid te nemen, maar ten slotte moest toch ook deze heerlijke werkelijkheid wegzinken tot herinnering.

Men ging nu naar den kleineren tempel van

Sluiten