Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

25

Van schilderen komt nog weinig. Wel heb ik ontwerpen en Studies; ook Helena is titieh iets geverdwd, meer in gedacht* dan in uitvoering. Je maet mij te Rome seftrijven, ik heb mijn kamers aangehouden, Via Sistina; ik blijf nog ruim een week hier, Mfti PaéStüinsehe tennissen blijven oók nog eenige dagen. Wij hebben plannetjes v<wr Pompeï; den Vesuvius, Capri, enz. Öe oude heer van Walborch trekt mij erg aan; een gentleman in zijne vormen, rechtuit in zijn wezen, een onnoemej i * geest; ik leer duizend duigen van hem ©Ver kunst fett vooral litteratuur. Hij ziet er net uit als een van de Romeinsche keiier* zonder baard. Ik zeg oude heer — zoó spreken wij Rangeren, nu ik ben zelf zoo piepjong niet, maar schoon hij «eb ijmd over de zestig is, ziet hij er uit en doei hij als een die nauwlijks vijftig is. Ik ben Veel ouder in mijn idees dan Mif Heere, hij is neg naïef soms. Wat mevrouw v. B. aangaat, dat heb je nu eens glad mis; — maar gij vrouwen maakt altijd plannetjes voor ons geluk.' Geen haar van mijn hoofd, en ik héb er nog al veel, dat er om denkt. Dank je, eens is al wel. Jammer genoeg dat zij een vrouw is, en jij ook, — maar jij nSat een belte, mijn lief zusje. Of het jonge weduwtje mooi is, vraag je — zoo, gij vrouwen zoudt haar wel niet mooi vinden, maar zij is frisch, knap gebouwd, eigenlijk ja, ze is mooi, soms heel mooi. Zij is zeer begaafd; zij. schrijft en fficht met talent. De andere is een wonderlijk schepseltje

Sluiten