Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

AMAZONE.

dampen, hooger het sterke lazuur der bovenlucht. Ook het water is donker blauw als lapis lazuli; schuitjes met blanke driekante zeilen huppelen er over en sneeuwwit is het schuim in het zog van den stoomer.

Er waait een frissche koelte en de deinende golven heffen het schip en doen het dalen, links en rechts schommelend in regelmatige wiegeling, terwijl zich telkens de scherpe boeg in schoone wendingen steeds verheft boven hèt water. Heerlijk, daar voor aan de plecht te staan en zich te Voelen meegaan, met niets vóór zich dan de wijde zee. Vooruit witte kleine schuimtjes In de blauwe zee, tot in de verte. Nevelig ver ligt de sfinxachtige gedaante van Capri's eiland. Langzaam ziet men het opdagen en kan zijne omtrek teekenen. Eindelijk vaart men er langs om naar de blauwe grot te stevenen. Maar de golf ging hoog en de wind belette den toegang van de opening, waar men anders met kleine bootjes onder doorvaart om de zd^ivreemd Verlichte rotsholte te bezoeken. Men stoomde dus terug naar de reede van Capri. Men %ordt daar terstond door wegwijzers met ezels, bloemenmeisjes]'Jongens met stukken koraal van het eiland omringd en overvallen. Men baant zich een weg naar een der 'schoon gelegen hotels en stijgt daarna naar het stadje op den top en de overblijfselen van het paleis waar Tiberfus, Rome vetmifdend, het rijk regeerde en zelf in allerlei namelooze losbandigheden uitspatte. Een steil

Sluiten