Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

AMAZONE.

oorspronkelijker!, den eigenen aard der Romeinen en van hunne kunst.

— Ik geef natuurlijk de onvergelijkelijke overmacht der Grieksche kunst toe, en bij deze kunnen wij slechts te recht voor het fijnste van het schoone, zeide hij, maar ik kan niet verdragen dat de Romeinsche kunst en letteren soms zoo minachtend behandeld worden, alsof de Romeinen geen talent hadden en alles bij hen kopie was. Dit is onwaar; zij hebben zich in de school der Grieken gevormd, zoo als wij in die van Romeinen, Grieken enz. Men moet ook éen ding niet zoo voorbij zien: dat de Romeinsche kuituur meer westersch en meer modern is en zij ons daardoor nader staat. Zij heeft als middelaar gediend om ons de Griekschè i te leeren, en moet dat blijven zijn. Die trede kunnen de nieuweren niet missen; de Helleensche tempel staat veel te hoog om heem in éenen stap te kunnen bereiken.

— Alles wel, zei Aisma, ik stel de Romeinsche wereld ook zeer hoog; mits u maar altijd voorop zet, dat er geene hoogere kunst is dan de Helleensche.

— Toegegeven: — maar zoudt gij denken dat wij, met onze begrippen van ernst, degelijkheid, reinheid, in Athene recht goed te huis zouden zijn? Het was er zeker zoo als nu te Napels; de geest levendig, bewegelijk, tintelend; maar ook, gereed tot spot en drift; het volk met "weinig behoeften voor zijn onderhoud, goedig in zijn grappen, maar

Sluiten