Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

41

ook met streken, die wij met onzen ernst bedrog noemen.

— Ik voel mij meer te huis in Rome, zei Marciana.

— Ach, zei Ada, ons eigen Hollandsche comfort is toch verreweg beter.

Zoo waren soms hunne gedachtenwisselingen. In hoe verre ieder meer of minder gelijk had in zijne beschouwingen, zullen wij in het midden laten. Het is zeker dat het Zuiden een geheel eigenaardig karakter heeft, dat men in Napels kan opmerken. Wat een rumoer, een hitte, een stank, een vuilnis, een zonneglans! Half naakte, ja ook heel naakte kinderen, kerels die slapen op vuilnishoopen, karren en rijtuigen met galoppeerende paarden, nette en smerige lieden door elkander; alles gebeurt op straat, eten, slapen, koken, de kinderen bevrijden van de diertjes, wier sprong Aristofanes zijnen karikatuur-Sokrates laat uitrekenen, paarden wasschen, kleederen droogen en langs de Lucia alles visch en tafeltjes metconchyliën, de griezelige frutte di mare die zij eten, tot zelfs die dieren toe met wier schelpen wij onze paden bestrooien. En daarbij die baai, die Vesuvius, die zon, die schilderachtige kleedingen; het is een mengelmoes, van rumoer, stank, smerigheid en schoonheid.

En dein, wat ons verbaast, dat zonderlinge begrip over eerlijkheid. Men moet daarvoor in Napels niet boos worden; men dingt lachend een vierde van eene rekening af, de man haalt de schouders

Sluiten