Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

AMAZONE.

ook een beschaafd man is, en het hem niet alleen in zijn vingers zit.

— Pas op — moderne idees, zei de oude heer; wij hebben den kunstenaar verheven en de kunst is gedaald, en dat is logisch. Juist omdat schoonheid iets was dat overal van zelf sprak, behoef de het niet iets afzonderlijks te zijn. Bij ons zijn het in den regel alleen de mannen van het vak die het schoone gevoelen kweeken. Bij hen was het algemeen, zelfs onbewuBt, en de kunstenaar bracht het maar ten uitvoer. Schoonheid voortbrengen lag in hunnen aard zeiven; bij ons is het eene bewuste studie en kunst. Zoo eerden zij het kunstwerk, maar mfrtfrir den kunstenaar.

— En Feidias, zei Marciana was toch een vriend van Perikles!

— Ja, er zijn uitzonderingen geweest, dat blijkt: ik noemde ook alleen den regel. Het hoofdpunt lag dan ook hierin of iemand zijne broodwinning zocht in de kunst; deed hij dat niet, den was het wat anders. Maar, zei van Walborch, zijne fotografieën rangschikkende, er is hier zeker een onderscheid tusschen het fabriekmatige en artistieke; verder moeten wij er aan denken dat dit decoratieve kunst is, bestemd voor eene bepaalde plaats.

— Ook kunnen wij een groot verschil zien van richting en behandeling, zei Aisma. Er zijn dingen die zoo maar losweg neergeschreven zijn met het penseel, andere die uitvoeriger zijn; ja men ziet de

Sluiten