Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

AMAZONE.

behandeld, toch ziet men aan alles dat die kunstenaars bij grootsche voorbeelden zijn opgevoed. Het is er mede als met de beschilderde vazen; de halfkenner wijst hier fouten aan, o in menigte, maar die er in te huis is — en die vazen zijn nooit om de teekening of door artisten beoefend — Flaxman, ja, die wist het — nu, die ze goed ziet is verbaasd over de algemeene verspeiding van de kennis; die kunstenaars kenden precies hun menschenbeeld, tot zijne hoofdvormen herleid, en al falen zij in onderdeelen, soms willens en wetens door snelheid, zij schreven er hun beeldjes neer met verbazende juistheid in de beweging, de proporties, met vaste hand en altijd met het oog op de duidelijkheid en schoonheid van de silhouet. Zoo ook hier. Gij moet niet zien naar een detail van oogen, mond, vingers, maar zie naar de groote massa, hoe ze gegeven is, en bijna altijd is de silhouet, de omtrek van het geheel, mooi. Maar er is ook een groot verschil; deze, die, zijn slordiger, maar let eens op, hier de Bacchus met den satyr, dat is knap geteekend, de kop geartseerd met toetsen wittig rood, de haren, de bladerkrans vlug er op gezet; de oogen, neus, mond zijn er maar met ééne kleur, paarsachtig bruin, ingeplaatst, — toch is alles het werk van een artist, niet van een verversknecht; ook de Chiron, die Achilles de lier leert bespelen, verreweg het beste van alle groote tafereelen, prachtig geteekend en een warme, zoowaar Giorgione-achtige gele toon; weer artist. En wilt gij iets zien van heerlijk doen,

Sluiten