Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMAZONE.

49

zie dan dit kleine beeldje, dat ik gekopieerd heb, de Andromeda bij de rots; vraag niet of de hand onberispelijk is, maar zie den val en de buiging der omtrekken; en gedaanl Zie, 't is er op geblazen, het licht rooskleurig lijf, het teer gele kleed, wat een smaak in dat weinige. En die Nereïde op een zeepan ter, olijfkleurig van vleesch, met Vinciachtige dommelige schaduwen en schamplichten op den bovenarm en de heup — laat men nu niet zeggen dat zij geen clair-obscur kenden.

— Bestaan voor ons die dingen al honderd jaar, zei Marciana, en heeft niemand dat opgemerkt?

—Wel, zei Aisma, de schouders ophalend, men zit altijd in stelsels, men kijkt zoo als een voorganger zei dat men kijken moest, men ziet niet zelf; in alle musea zien de meesten het beste voorbij.

Von Walborch nam levendig deel in dit alles en knikte soms toestemmend en wreef in zijne handen.

— Weet gij hoe het geschilderd is, vroeg hij, het kan toch niet alles fresco zijn?

— Somtijds, maar niet altijd; het is soms op den droogen muur gedaan. Ik zie er dit in: sommigen zijn op den korreligen grondgeschilderd: anderen toonen duidelijk dat zij op een glad stucco zijn geschilderd, anders zou het er niet zoo emailachtig op liggen en dehoogsels niet zoo zichtbaar zijn.'Zij gingen meest zóo te werk: 1 o. een lokale kleur, 2o. dezelfde kleur, donkerder van tint, voor de schaduw, 3o. dezelfde kleur, lichter voor de lichten, of ook wel met getemperd wit verhoogd. De tegenstellingen altijd

Amazone. 4

Sluiten